loading

Společnost Hyster-Yale Materials Handling, Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti („Hyster-Yale“ nebo „my“ nebo „nás“) respektuje vaše právo na soukromí. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje kdo jsme, jak shromažďujeme, sdílíme a používáme vaše osobní údaje a jak můžete uplatnit svoje práva na ochranu soukromí. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím webů Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera Fuel Cells®, Bolzoni®, Auramo® a Meyer® webů vztahů s investory, včetně tohoto („Webu“).

Máte-li ohledně používání vašich osobních údajů jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na nás pomocí kontaktních údajů uvedených na konci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Za používání od vás získaných osobních údajů zodpovídá každá dceřiná společnost společnosti Hyster-Yale. Informace týkající se konkrétního správce vašich osobních údajů naleznete v seznamu uvedeném na konci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Rychlé odkazy
Doporučujeme, abyste si toto Oznámení o ochraně osobních údajů celé přečetli, aby byla zajištěna vaše plná informovanost. Pokud však z tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů chcete otevřít pouze konkrétní část, můžete na ni přeskočit kliknutím na příslušný odkaz níže.

O společnosti Hyster-Yale
Shromažďování a používání informací
Sdílení osobních údajů
Právní základ zpracovávání osobních údajů (pouze pro návštěvníky z EHP)
Moduly cookie a podobné sledovací technologie
Zabezpečení osobních údajů
Mezinárodní přenosy dat
Uchovávání údajů
Práva na ochranu údajů
Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů
Jak nás kontaktovat
Subjekty odpovědné za zpracování osobních údajů

O společnosti Hyster-Yale

Společnost Hyster-Yale je předním světovým integrovaným konstruktérem, návrhářem, výrobcem, prodejcem, poskytovatelem servisu a dodavatelem náhradních dílů pro komplexní řady elektrických, skladových a motorových vozíků prodávaných po celém světě především pod značkami Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera Fuel Cells®, Bolzoni®, Auramo® a Meyer®. Produktová řada společnosti Hyster-Yale sahá od skladových vozíků pro úzké uličky až po nejnáročnější manipulační zařízení.

Společnost Hyster-Yale Group, Inc. (dále jen „HYG“) je hlavní provozní jednotkou společnosti Hyster-Yale, která je veřejně obchodovanou společností na burze New York Stock Exchange. Další informace o HYG naleznete v části „O společnosti Hyster-Yale Group“ na našem Webu zde.

Společnost Hyster-Yale má sídlo v Clevelandu ve státě Ohio a zahrnuje výrobní závody, servisní střediska a střediska pro vývoj produktů na pěti kontinentech. Na celém světě má 25 zařízení, včetně závodů vyrábějících vysokozdvižné vozíky a komponenty.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje, které o vás můžeme shromažďovat, spadají obecně do následujících kategorií:

 • Informace, které poskytujete dobrovolně
  V některých částech našeho Webu můžete být požádáni o dobrovolné poskytnutí osobních údajů: například vás můžeme požádat o poskytnutí vašich kontaktních údajů, abychom vám mohli u nás zaregistrovat účet, přihlásit vás k naší marketingové komunikaci nebo abyste nám mohli posílat dotazy. V okamžiku, kdy po vás budeme požadovat poskytnutí osobních údajů, budete jasně informováni o tom, které osobní údaje jsou požadovány, a o důvodech k žádosti o jejich poskytnutí.
 • Informace, které shromažďujeme automaticky
  Když navštívíte náš Web, můžeme automaticky sbírat určité informace z vašeho zařízení. V některých zemích, včetně zemí Evropského hospodářského prostoru, mohou být podle platných zákonů o ochraně osobních údajů tyto informace považovány za osobní údaje.

  Mezi informace, které sbíráme automaticky, mohou konkrétně patřit vaše IP adresa, typ zařízení, jedinečné identifikační číslo zařízení, typ prohlížeče, přibližná geografická poloha (tj. poloha na úrovni země nebo města) a další technické údaje. Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak vaše zařízení interagovalo s naším Webem, například informace o přístupech na stránky a klikání na odkazy. Pokud se vytvořením uživatelského účtu zaregistrujete k používání některého z našich webů, můžeme shromažďovat informace, které identifikují způsob využívání našeho webu: například informace o navštívených stránkách a stažených souborech.
  Sběr těchto informací nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům, kteří přicházejí na náš Web a zjistit, odkud pocházejí a o jaký obsah našeho Webu se zajímají. Tyto informace používáme pro účely interní analýzy a ke zlepšování kvality a relevance našeho Webu.

  Některé z těchto informací mohou být shromažďovány pomocí modulů cookie a podobných sledovacích technologií, jak je dále vysvětleno v níže uvedeném odstavci „Moduly cookie a podobné sledovací technologie“.
 • Informace, které získáváme ze zdrojů třetích stran
  Čas od času můžeme vaše osobní údaje získávat ze zdrojů třetích stran (včetně databází, jako je např. Hoovers & BvD), to však pouze v případě, že jsme si ověřili, že tyto třetí strany mají buď váš souhlas, nebo jim zákon jinak povoluje nebo nařizuje předat nám vaše osobní údaje.

  Typy informací, které můžeme získávat od třetích stran, zahrnují adresu a kontaktní informace. Informace, které obdržíme od třetích stran, můžeme použít k udržování a zpřesňování záznamů, které o vás máme, a kde je zákonem povoleno kontaktovat vás přímo.

Obecně platí, že od vás získané osobní údaje použijeme pouze pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, pro účely, které vám vysvětlíme v okamžiku, kdy budeme vaše osobní údaje sbírat, nebo z důvodu legitimních obchodních zájmů. Pokud to umožňují platné zákony na ochranu osobních údajů, můžeme vaše osobní údaje také použít k jiným účelům, které nejsou neslučitelné s účely, které jsme vám sdělili.

Sdílení osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme předat příjemcům těchto kategorií:

 • společnostem naší skupiny, poskytovatelům služeb třetích stran a partnerům, kteří nám poskytují služby zpracování dat (například podporují šíření, zajišťují funkčnost nebo pomáhají zvyšovat bezpečnost našeho Webu) nebo kteří jiným způsobem zpracovávají osobní údaje pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo pro účely, které jsou vám sděleny při shromažďování vašich osobních údajů. Máte-li ohledně některého poskytovatele služeb nebo partnera jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odstavci „Jak nás kontaktovat“ níže.
 • jakýmkoli příslušným orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, státní agentuře, soudu nebo jiné třetí straně, pokud se domníváme, že je jejich předání nezbytné (i) podle platných zákonů nebo předpisů, (ii) k výkonu, zajištění nebo ochrany našich zákonných práv, (iii) k ochraně našich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné osoby;
 • potenciálnímu kupujícímu jakékoli části našeho podniku (a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s veškerými navrhovanými nákupy, fúzemi nebo akvizicemi za předpokladu, že budeme informovat kupujícího o nutnosti používat vaše osobní údaje pouze k účelům uvedeným v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů;
 • jakékoli další osobě, pokud poskytnete s jejich předáním souhlas.

Právní základ zpracovávání osobních údajů (pouze pro návštěvníky z EHP)

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru, náš právní základ pro shromažďování a používání výše uvedených osobních údajů bude záviset na příslušných osobních údajích a na konkrétním kontextu, v němž je shromažďujeme.

Zpravidla však shromažďujeme vaše osobní údaje pouze v případě, že:

 • k tomu máme váš souhlas,
 • potřebujeme vaše osobní údaje k sestavení smlouvy s vámi nebo
 • je jejich zpracování naším oprávněným obchodním zájmem a není v rozporu s vašimi zájmy na ochranu osobních údajů nebo se základními právy a svobodami.

V některých velmi omezených případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat od vás osobní údaje nebo si osobní údaje jinak vyžádat k ochraně vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiných osob.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, abychom vyhověli právním požadavkům nebo s vámi uzavřeli smlouvu, v příslušné době vše vysvětlíme a budeme vás informovat, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné či nikoliv (včetně možných důsledků, pokud osobní údaje neposkytnete).

Podobně, pokud vaše osobní údaje budeme shromažďovat a používat v souvislosti s našimi legitimními obchodními zájmy (nebo zájmy třetí strany), v příslušné době vám vysvětlíme, o jaké oprávněné zájmy se jedná.

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o právním základu, na kterém shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odstavci „Jak nás kontaktovat“ níže.

Moduly cookie a podobné sledovací technologie
Moduly cookie a podobnou sledovací technologii (souhrnně „moduly cookie“), používáme ke shromažďování a používání osobních informací o vás, které mimo jiné slouží k zájmově orientovaná inzerci. Další informace o námi používaných typech modulů cookie a o tom, proč a jak lze moduly cookie kontrolovat, naleznete v našem Oznámení o modulech cookie na adrese.

Zabezpečení osobních údajů
K ochraně osobních informací, které o vás shromažďujeme a které zpracováváme, používáme vhodná technická a organizační opatření. Používaná opatření jsou navržena tak, aby při zpracovávání vašich osobních údajů poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající míře rizika. Mezi námi používaná konkrétní opatření patří:

 1. používání protokolu https na tomto Webu,
 2. řízení přístupu do našich systémů,
 3. řízení fyzického přístupu na pracoviště, kde zpracováváme vaše osobní údaje,
 4. zásady, postupy a školení pro naše zaměstnance, kteří zpracovávají osobní údaje,
 5. kontrola informací získaných od dodavatelů splňujících požadavky GDPR,
 6. šifrování Webu.

Mezinárodní přenosy dat

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do jiných zemí, než je země, ve které žijete. Tyto země mohou mít zákony na ochranu osobních údajů, které se liší od těchto zákonů vaší země.

Servery našeho Webu se nacházejí ve Spojených státech amerických, společnosti z naší skupiny a naši smluvní partneři a poskytovatelé služeb působí po celém světě. To znamená, že když shromažďujeme vaše osobní údaje, mohou být zpracovávány v kterékoli z těchto zemí.

Tam, kde je to možné, jsme však přijali příslušná opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. Příkladem může být zavedení standardních smluvních doložek Evropské komise (nebo dohod, které je zahrnují) pro předávání osobních údajů občanů EU mezi společnostmi naší skupiny.

Naše standardní smluvní doložky lze poskytnout na vyžádání. Podobná bezpečnostní opatření jsme zavedli i u našich smluvních partnerů a poskytovatelů služeb. Další podrobnosti lze poskytnout na vyžádání.

Uchovávání údajů

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, uchováváme, pokud je naší trvající legitimní obchodní potřebou tak činit (například abychom vám mohli poskytnout službu, o kterou jste požádali, nebo vyhovět platným právním, daňovým nebo účetním požadavkům).

Pokud ke zpracovávání vašich osobních údajů nebudeme mít žádný legitimní obchodní důvod, buď je smažeme, nebo anonymizujeme. V případě, že to nebude možné (například proto, že byly vaše osobní údaje uloženy v zálohách) vaše osobní údaje bezpečně uložíme a zabezpečíme je proti jakémukoli dalšímu zpracování až do doby, kde je bude možné smazat.

Práva na ochranu údajů

Můžete mít následující práva na ochranu údajů:

 • Přistupovat, opravovat, aktualizovat nebo požadovat vymazání vašich osobních údajů. Tato práva můžete kdykoli uplatnit tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odstavci „Jak nás kontaktovat“ níže.
 • Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), můžete proti zpracování svých osobních údajů vznést námitky, požádat nás o omezení zpracování svých osobních údajů nebo požadovat přenositelnost svých osobních údajů. Opět můžete tato práva uplatnit tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odstavci „Jak nás kontaktovat“ níže.
 • Máte kdykoli právo odhlásit se z odběru marketingových sdělení, které vám posíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit“ nebo „odstoupit“ v marketingových e-mailech, které vám posíláme. Chcete-li se odhlásit z jiných forem marketingu (například poštovního marketingu nebo telemarketingu), obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odstavci „Jak nás kontaktovat“ níže.
 • Jestliže jsme shromáždili a zpracovali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před odvoláním, a neovlivní ani zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů ke zpracování, než je souhlas.
 • Sdělit příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů informace o našem shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního úřadu pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a některých mimoevropských zemích (včetně USA a Kanady) jsou k dispozici zde.)

Na všechny žádosti osob, které chtějí uplatnit svoje práva na ochranu údajů, odpovíme v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Ochranné známky
Názvy, designy, související značky a loga Hyster®, Yale®, UTILEV® Nuvera®, Bolzoni®, Auramo® a Meyer® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Hyster-Yale nebo jejích dceřiných či přidružených společností nebo jiných vlastníků těchto značek. Všechna práva vyhrazena.

Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno v reakci na změny dané právním, technickým nebo obchodním vývojem. Pokud v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů dojde k významným změnám, přijmeme vhodná opatření, abychom vás informovali. Naše nejaktuálnější Oznámení o ochraně osobních údajů naleznete na našich webových stránkách. Údaje o datu poslední aktualizace Oznámení o ochraně osobních údajů získáte zaškrtnutím data „naposledy aktualizováno“, které je zobrazeno v horní části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Rozhodná jazyková verze
V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů je popsáno, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje získané prostřednictvím těchto webových stránek. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickojazyčnou verzí tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů a jeho překladem do dalšího jazyka (pokud existuje), bude směrodatný anglickojazyčný dokument.

Jak nás kontaktovat
Máte-li ohledně používání vašich osobních údajů jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na nás pomocí následujících kontaktních údajů:

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Attn: Legal Department
5875 Landerbrook Drive, Suite 300
Cleveland, Ohio 44124
Tel: (440) 449-9600
privacypolicy@hyster-yale.com
https://www.hyster-yale.com/external-privacy-policy/

Subjekty odpovědné za zpracování osobních údajů

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Hyster-Yale Group, Inc.
Nuvera Fuel Cells, LLC
Hyster-Yale Mexico, S.A. de C.V.
Hyster-Yale Canada ULC
HYG Telematics Solutions Limited United Kingdom
Hyster-Yale Brasil Empilhadeiras Ltda
Hyster-Yale Lift Trucks India Private Limited
Hyster-Yale Australia Holding Pty Ltd
Hyster-Yale Nederland B.V.
Hyster Singapore Pte Ltd
Yale Materials Handling UK Ltd
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale Asia – Pacific Pty Ltd.
Shanghai Hyster Forklift Ltd.
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale UK Limited
Hyster-Yale France S.A.R.L.
Hyster-Yale UK Pension Co. Limited
Hyster-Yale Deutschland GmbH
G2A